ОБЩИ УСИЛИЯ ЗА ПО-ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОЖАРОУСТОЙЧИВИТЕ ВРАТИ ПОИСКА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКИ ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ И ФАСАДИ”

„Производство, монтаж, сервиз и обслужване на пожароустойчиви врати и прозорци в България, прилагане на добрите практики на страните членки на Европейския съюз в периода на съвместно прилагане на местното законодателство и продуктовия стандарт БДС EN 16034:2014“ бе тема на международната кръгла маса, която се проведе в София и постави редица ключови за бранша въпроси.

Организатор на събитието бе Сдружение “Български врати, прозорци и фасади (СБВПФ), което обединява основните фирми в бранша. То бе открито от инж. Вирджиния Йонкова – Главен Секретар на Сдружението.

Марио Петров говори за CE маркировка и врати с характеристики за устойчивост на огън и/или управление на дим по БДС EN 16034. Той сподели, че сдружението се стреми да създаде един по-добър бизнес климат в страната, като ползва добрите практики както на български, така и на европейски компании, и работи заедно с държавните органи за подобряване на законодателството. Съвместно се инициират промени и допълнения на съществуващата нормативна база, чрез които да се подобри работата на производителите, на продавачите и на тези, които монтират, така и на тези, които ги проверяват. Крайната цел е да се подпомогнат потребителите в техния информиран и правилен избор при закупуването на подобни продукти.

Практиката при изпитвания и класификация на пожароустойчиви врати и прозорци представи инж. Детелин Спасов, а инж. Анна Василева говори за оценката и сертифицирането на продуктите. Антон Дончев се спря на стандартите и националното законодателство. Той отбеляза, че към момента у нас има добра нормативна база, лаборатории, в които продуктите се тестват и нотифицирано тяло, което допълва набора от инструменти, затваряйки целия процес по създаване, сертифициране и производствен контрол на продуктите в България. Съществуващите стандарти, закони и наредби формират всичко, което е необходимо да се вземе предвид при производството и пускането на пазара на врати. Въпреки това е на лице липса на контрол при монтажа, поддръжката и експлоатацията на съоръженията, а това от своя страна води след себе си редица рискове.

СБВПФ и държавните органи в лицето на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) си стиснаха ръцете за обединени усилия в името на обществения интерес, за да намерят най-доброто решение на съществуващите проблеми. Дончев отправи конкретно предложение към държавните органи и СБВПФ да бъдат направени работни групи, които да адресират тези проблеми и да създадат механизъм за решаването им. Той заяви, че „в България този механизъм е ефективен контрол“ и предложи да се обърне внимание на Наредбата, която ефективно нормира експлоатацията на различни системи на пожарна безопасност.

По време на срещата разгорещено бе обсъдена темата за монтажа на пожароустойчиви врати, прозорци и витрини, която бе представена от Живко Живков.

Активно участие в дискусията взеха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗС), български фирми и браншови организации. На кръглата маса присъстваха и гости от Италия, Полша и Германия.

ОЩЕ ЗА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКИ ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ И ФАСАДИ (СБВПФ):

Сдружение “Български врати, прозорци и фасади” (СБВПФ) с председател Христо Щерев е създадено през 2004 г. и е редовен член на Българска Стопанска Камара (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП). Организацията е сдружение с идеална цел и обединява български и чуждестранни фирми – производители, търговци и вносители на врати, прозорци, заключващи системи, обков, профили, стъклопакети, уплътнители и машини за производство.

 

Споделете тази статия

Улицата

Улицата

0 коментара

Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Можеш да използваш следните тагове :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

О неразумни

Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и вземате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали.

Допълнителна информация