СЕВЛИЕВО СТАНА ВТОРАТА ОБЩИНА С ЦЕНТЪР ЗА СИГУРНОСТ, ПРОСЛЕДЯВАЩ ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Разработва се и система за видеонаблюдение в част от селата

„Севлиево е втората община в България, която въвежда такава система за сигурност на населението. Тя дава възможност да се проследят и в много ранен етап да се установят огнища на пожари, контрол при бедствия и аварии, 24-часово видеонаблюдение на всичките 83 камери в града и непрекъсната денонощна връзка с длъжностните лица, 7 дни в седмицата“, каза кметът на Севлиево д-р Иван Иванов.

Данните от системата са на разположение на служителите на реда, което улеснява работата им при установяването на кражби или заплахи от външни лица, тъй като системата отчита регистрационните номера на колите, които влизат и излизат в града.

В момента се разработва и система за видеонаблюдение в някои села. Тя ще бъде интегрирана към общата и проследявана от Общинския координационен център.

Линиите, които дежурните координатори ще наблюдават са девет и имат следните дейности:

  1. Общински съвет за сигурност – оповестява на отговорните юридически и физически лица при преминаване в по-висока степен на готовност (в състояние на война);
  2. Общински щаб за защита при бедствия, аварии и катастрофи – съгласно схемата за оповестяване на отговорните длъжностни лица, събира и обобщава оперативната информация;
  3. Оперативен контрол на камерите за видео наблюдение в град Севлиево – 24 часово наблюдение на изградената система за видео наблюдение на всичките 83 камери, поставени на критични точки в града;
  4. Контрол на системата за ранно откриване на пожари, разположена в околностите на с. Крушево – центърът за наблюдение и реакция на системата се намира в дежурната стая. Състои се от оптична и термо- камери, извършващи наблюдение и ранно откриване на пожари в радиус 15 км., около местоположението на кулата;
  5. Измерване на радиационния фонд – извършва се 3 пъти в денонощието, а отчетените стойности се докладват в ОСС;
  6. Работа със системата за разпознаване на автомобилни номера – отделна част от системата за видео наблюдение е системата за разпознаване на автомобилни номера;
  7. Работа с пожаро-известителната система в сградата на Общината.

В случай на пожар или необходимост от евакуация на сградата, дежурният координатор извършва необходимите дейности, съгласно оперативната процедура.

  1. Приемане на сигнали от телефон 112 или от граждани.

Дежурният координатор получава и записва всички сигнали от тел. 112, от граждани или други институции, след което ги препраща по компетентност.

  1. Охрана сградата на общинска администрация.

Координаторите, които работят в Общинския координационен център дават дежурство 24 часа, 7 дни в седмицата, в нова дежурна стая в Община Севлиево, отговаряща на всички изисквания за сигурност. Там ще се помещава и работното помещение на Оперативното ядро на Община Севлиево, в случай на необходимост.

Дежурни телефони, на които гражданите могат да се обаждат са: 0675/ 396 112; 0675/  3 39 68; 0884 888 705

image-0-02-04-d86e652ddbc3a578b078e7e1e871f4418590ce0531992aa652dd05bb5400bc0a-v

Споделете тази статия

Улицата

Улицата

0 коментара

Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Можеш да използваш следните тагове :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

О неразумни

Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и вземате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали.

Допълнителна информация