Оползотворяваме с 160 хил. тона повече дървесни отпадъци

Количеството дървесни отпадъци, които се оползотворяват в България, е нараснало от 208 726 тона през 2014 г. на 369 399 тона през 2016 г. Това стана ясно от данни, изнесени по време на семинар в МОСВ за ефективното управление на дървесните отпадъци и слънчогледовите люспи в контекста на прехода към кръгова икономика, с участието на експерти от РИОСВ и браншови организации

Голяма част от тези отпадъци се преработват в пелети и брикети за промишлено и битово отопление, като броят на потребителите на дървесни пелети и брикети нараства с около 10-30% годишно. Данните са цитирани от екипа на изпълнителя по проект, възложен от МОСВ.

Проектът е за разработване на предложение за критерии в съответствие с действащата правна рамка за страничен продукт и край на отпадъка по отношение на дървесните отпадъци и отпадъците от слънчогледови люспи. Представени са основни източници за генерирането им, приложимите технически изисквания за третирането им, продуктовите изисквания и техническите стандарти към пелетите и брикетите от тези отпадъци.

Според експертите за постигане на ресурсна ефективност и стимулиране на поетапния преход към кръгова икономика в сектора на дървообработващата и преработваща индустрия и производството на слънчогледови масла е необходимо да бъде насърчена конкурентоспособността на българските компании.

Това е възможно посредством създаване на механизми за управление на дървесните отпадъци и люспите като „неотпадъци“, които отговарят на стандартите и гарантират високо ниво на защита за околната среда и човешкото здраве.

news.bg

Споделете тази статия

Улицата

Улицата

0 коментара

Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Можеш да използваш следните тагове :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

О неразумни

Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и вземате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали.

Допълнителна информация