Written by 4:30 pm Дела и документи

До 1 година присъда за дете, извършило престъпление

Отпадат т.нар. ТВУ-та – специализираните интернати за деца, извършили престъпление, предстои създаването на Национална служба за възпитателна подкрепа, която ще е правоприемник на съществуващата Централна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Това заяви министърът на правосъдието Екатерина Захариева на пресконференция в Министерски съвет, на която бе представен нов пакет законодателни промени в областта на детското правосъдие.

В новия тип институти ще се настаняват до 10 деца. У нас в поправителни домове има 205 деца, като 50 от тях са под 14 години. В затвора в Бойчиновци лежат 20 деца, четири от които са с присъда за убийство.

Основно децата биват хващани с дрога или да извършват кражба. През 2015 г. регистрираните малки престъпници са 5362. От тях 1322 са на възраст от 8 до 13 години, 4040 са между 16-17 години. 2374 деца са хванати в кражба. 400 са хванати с дрога.

Често деца са хващани в бягство от къщи или просия – за такива като тях ще се прилагат само възпитателни мерки.

„Предвидено е тази служба да бъде към министъра на правосъдието, ще осъществява методическата дейност – ще приема стандартите за създаването на службите за възпитателна подкрепа към общините, които ще са основните, осъществяващи новите мерки“, обясни Захариева. Новата Национална служба за възпитателна подкрепа ще има и контролни функции.

Екатерина Захариева обясни, че по закон в специализираните домове за деца, извършили престъпление, само за малка част от присъдите се определя срок.

„Въпреки че в закона изрично е предвидено, че трябва да се определи срок, само за малка част от присъдите е определен срок. По закон максималният срок, за който децата могат да пребивават там, е 3 години, но имаме данни, че често се удължава. Със закона, който предлагаме, максималният срок може бъде само 1 година, като има задължение на всеки 3 месеца да се прави преценка от педагозите и социалните работници за индивидуалните развитие на всяко дете. Т.е на всеки 3 месеца трябва да се прави преценка дали е необходимо детето да остане в този център, който ще бъде крайна мярка“.

Наше задължение по международните конвенции е наказателното производство срещу непълнолетни да се гледат от специализирани съдебни състави, специално обучени прокурори и полицейски служители, каза още Захариева. Отпадат изцяло санкционните мерки срещу малолетните – от 8 до 13 години, новата уредба предвижда изцяло превъзпитателни мерки спрямо тях.

При непълнолетните от 14 до 17 години, които са наказателно-отговорни, идеята е да се отклоняват от наказателното производство с налагане на възпитателни мерки за леките престъпления, подчерта правосъдният министър. По думите ѝ всички изследвания по темата показват, че децата, извършили престъпление, са по-скоро жертви.

„Целта на възпитателните мерки и наказанието, когато има престъпление, е да интегрира и ресоциализира децата. Основната цел на възпитателните мерки и наказателните мерки срещу непълнолетни, трябва да бъде превъзпитание, а не наказание“, коментира още Захариева. Възпитателните мерки по новия закон могат да бъдат: „предупреждение“, което може да се наложи от полицейския служител или прокурора; „възстановяващи мерки“, предвиждащи възстановяване на нанесените щети с личен труд, когато има пострадало лице; „задължения“, изразяващи се в налагане на социално-отговорно поведение.

Предупреждението ще е най-леката мярка. При възстановяващите мерки детето ще възстановява щетите, причинени от него с личен труд, но не повече от 30 часа на месец.

Следват мерки тип задължение. Ще се задължава нарушителят да посещава задължително училище, да се занимава задължително със спорт или да полага обществена дейност в дом за стари хора. Следват забрани за определени дейности.

Най-тежката мярка е наблюдението от специализирано лице. Ще се преценява дали нарушителят ще се извежда от семейната среда. Може да бъде настанявано в приемно семейство, защото често децата правонарушители са подтиквани към престъпна дейност от семействата

България е единствената страна в ЕС, в която малолетни деца под 14 години се наказват с „лишаване от свобода“ в т.нар. специализирани интернати, коментира и омбудсманът Мая Манолова пакета законодателни промени в областта на детското правосъдие.

„Ние сме длъжници на тези деца, защото в момента правосъдната ни система е меко казано недружелюбна. Тя е сурова и направо безхаберна, по отношение на децата в конфликт със закона и техните права. За закриването на тези, уж възпитателни заведения, настоявам от първи момент и затова приветствам в спешен порядък направените от Министерство на правосъдието предложения“.

Източник: ureport.bg

(Visited 3 times, 1 visits today)
Етикети:, , , Last modified: септември 27, 2016
Close