Written by 10:32 pm Избрани новини, На пазар, Нови технологии, новини

Брашното и олиото поскъпнаха

През периода на наблюдение средната цена за страната на брашно тип „500” отбелязва леко покачване спрямо предходната седмица. Това стана ясно по данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ), обработени от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
По области, търговията с брашно на тържищата е в широкия ценови диапазон от 0,60 лв./кг във Враца и Стара Загора, до 1,05 лв./кг в София. В шест области продуктът поскъпва с между 1,5% и 6,6% в Благоевград, а в София и Варна поевтинява съответно с 0,9% и 2,1%. Средната цена на едро на брашното за страната нараства с 1,3% на седмична база, до 0,77 лв./кг.
Цените на дребно на брашно тип „500” в големите търговски вериги (ГТВ) са в интервала от 0,95 лв./кг във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен, до 1,09 лв./кг в Шумен, като единствено в област Смолян е отчетено седмично изменение – покачване с 2,9%. Това не се отразява на средната стойност за страната и тя се запазва на нивото от предходния седмичен период – 1,01 лв./кг.
Средната за страната цена на дребно на продукта в другите търговски обекти (ДТО) остава 1,05 лв./кг. В по-малките магазини брашното се търгува на цени от 0,95 лв./кг във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен, до 1,15 лв./кг в Разград и София, без седмични изменения по области.
Средните цени на рафинираното слънчогледово олио също отбелязват леко повишение спрямо предходната седмица.
По области, цените на едро на слънчогледовото олио на тържищата в страната варират от 1,86 лв./литър в Хасково, до 2,35 лв./литър в Сливен. В шест области се отчита седмично повишение на ценовите стойности в рамките на 0,4% – 5,4% в София, докато в други четири продуктът поевтинява с между 0,5% и 4,7% във Велико Търново. В резултат, средната цена на едро за страната се покачва с 0,5% на седмична база, до 2,10 лв./литър.
Предлагането на олиото в големите търговски вериги (ГТВ) е в ценовия интервал от 2,34 лв./литър във Видин, до 2,69 лв./литър в Благоевград, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Ловеч и Плевен. Седмично изменение на цените се наблюдава в десет области, като в осем от тях е налице повишение на стойностите, в рамките на 2,1% – 6,7% във Варна, а в София и Добрич – понижение, съответно с 2,8% и 3,2%. Така, средната за страната цена на дребно на слънчогледовото олио в големите супермаркети нараства с 0,8% на седмична база, до 2,50 лв./литър.
В другите търговски обекти (ДТО) средната цена на олиото за страната се запазва на ниво от 2,59 лв./литър. По области, цените на олиото в по-малките магазини варират от 2,39 лв./литър в Бургас, Сливен и Ямбол, до 2,85 лв./литър Габрово, като седмични изменения се регистрират само в Благоевград и София – съответно повишение с 1,2% и понижение с 4,3%.
Източник: Фермер.БГ
(Visited 4 times, 1 visits today)
Last modified: април 21, 2017
Close