Written by 1:58 pm Болници, Дела и документи, Избрани новини, Слайдер, Справочник, Топ

УМБАЛ “СВ. ИВАН РИЛСКИ” Е ЕДИНСТВЕНАТА БОЛНИЦА У НАС, В КОЯТО ЩЕ СЕ ПРАВЯТ ВСИЧКИ ГЕНЕТИЧНИ ТЕСТОВЕ СЪС 100 % ТОЧНОСТ

Договорът беше връчен официално на директора на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” д-р Дечо Дечев лично от вицепрезидента на германското неврогенетично дружество проф. Питър Бауър, който е главен научен директор и член на Изпълнителния съвет в CENTOGENE – световният лидер в областта на генетичната диагностика на редките заболявания.

От следващия месец УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ще предлага над 6 000 вида ДНК-тестове, за което ще е необходимо само да дадете 5 капки кръв. Изследването става готово за една до две седмици и е 100 % точно.

“Това е уникална възможност за ранна диагностика и профилактика на всички заболявания, което улеснява и съкращава процеса на лечение. Не по малко важно е, че поемането на разходите или на част от тях за генетични тестове от страна на здравната система, би спестило милиони левове в бъдеще и ще намали усложненията при диагностициране и лечение. Надяваме се и това да стане, когато докажем на практика ефективността на метода”, каза директорът на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” д-р Дечо Дечев.

Проф. Проф Бауър благодари на партньорите си и пожела успех на програмата в България. Той изнесе интересни статистически данни от практиката, според които голяма част от заболяванията, за които се отделя огромен финансов ресурс, всъщност често остават  недиагностицирани и неизлекувани. CENTOGEN променя именно това – дава бърза и точна диагностика, като същуствременно предлага и ефективна терапия, на база данните, с които разполага. “Ние имаме най-големия брой изследвания, които покриват всички специалности в медицината. Предоставяме най-краткия срок за самото изследване и гарантираме 100% точност”, беше категоричен проф. Бауър.

Цените на изследването са съобразени със стандарта у нас и варират между 200 и 6000 евро, като максималният пакет е фамилен. Това е най-ниската цена за изследване на генома, тъй като са елиминирани посредниците и надценките им. Всеки български лекар ще може да работи с УМБАЛ “Св. Иван Рилски”. Диагностично-консултативният център към УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ще извършва дейностите по това изследване.

По време на презентацията днес присъстваха лекари от различни специалности и директори на лечебни заведения.

ПОВЕЧЕ ЗА CENTOGENE

Използвайки познанието в полза на пациента, CENTOGENE се ангажира да предостави възможно най-добрата грижа. Днес все още милиони пациенти страдат от погрешно поставена диагноза или недиагностицирани заболявания. Често, след месеци, години и множество скъпо струващи изследвания, пациентите и лекарите се оказват в изходна позиция, а това в някои случаи води до сериозни негативни промени в качеството на живот на пациентите.

Днес, генетичната диагностика и клиничните изпитвания откриват и разгадават с бързи темпове хиляди детайли, заложeни в нашата генетична информация. Целта винаги е една и съща – генетичното тестване трябва да помогне на хората, които страдат от неразрешени медицински проблеми. Интерпретацията на резултатите и секвенирането продължават да бъдат най-сложната и трудна част от генетичната диагностика.

„Ранната и точна диагностика са от ключово значение за пациентите, за да могат те да получат най-добрата и адекватна терапия. Когато пред нас застане пациент, ние, като лекари, сме длъжни да дадем отговор на два въпроса: От какво заболяване страда моят пациент? Как най-ефективно можем да проследим и повлияем на хода на заболяването? Когато говорим за редки заболявания особено при новородени и деца, симптомите са толкова разнообразни или рядко наблюдавани, че лекарите изпитват затруднения в диагностицирането. Технологията за цялостно геномно секвениране е един от най-изчерпателните генетични тестове, с потенциал за идентификация на почти всички форми на генетични отклонения“, казва проф. Arndt Rolfs, CEO CENTOGENE.

CENTOGENE винаги е поддържала най-съвременните технологии. Със своята успеваемост в диагностиката на редките наследствени заболявания, CENTOGENE е начело на автоматизацията на процеса, дори в още по-ранната диагностика.

ПОВЕЧЕ ЗА УМБАЛ “СВ. ИВАН РИЛСКИ”

Университетска болница “Св. Иван Рилски” ЕАД – София е правоприемник на Държавна институтска болница “Св. Иван Рилски” – София, след преобразуването й в търговско дружество със Заповед № РД 18-79/31.08.2000 г. на Министъра на здравеопазването. Към настоящия момент е Университетска болница с национално значение. Основната й дейност е извършването на диагностика, лечение и рехабилитация за повишаване качеството на живот на пациентите, при утвърждаване й като лидер във високотехнологичната медицинска диагностика и практика в Република България.

Извън лечебната дейност, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД си е поставила за цел чрез провежданата учебна, научна и научно-приложна дейност в областта на медицината да допринесе българското медицинско образование, медицинската наука и практика да достигнат равнище, съответстващо и равнопоставено на европейските стандарти и норми.

Болницата е предпочитано място от пациенти от цялата страна. Тук работят 175 лекари, от които 14 професори, 12 доценти и 37 асистенти. 85% от лекарите са с призната специалност, 45% от тях имат и втора специалност, а 5% са с 3 специалности. Броят на медицинските специалисти е 224, от които 171 специалисти по здравни грижи, 24 мед. лаборанти, 14 рентгенови лаборанти и 7 рехабилитатори, като 12 нейни лекари-специалисти са посочени за най-добър лекар в съответната специалност по данни от анкета сред медицинската общност през 2012 г.

Базата на лечебното заведение е изцяло обновена и осъвременена. Разкритите 395 легла са разположени в болнични стаи с по 1, 2 и 3 легла, като за всяка стая е обособен самостоятелен санитарен възел. На болничните легла е инсталирана уникална енергоефективна компютърна информационно-комуникационна система “Smart module”, предоставяща възможност за връзка с информационната система на болницата и повишаваща комфорта на пациентите чрез персонален достъп до кабелна телевизия, интернет, филми по избор, скайп, телефон, закупуване на вестник или списание от леглото.

УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД е единствената българска болница, отличена с 2 международни награди за качество – International Europe Award For Quality – New Millennium Award на Trade Leaders’ Club и Editorial Ofice за 2011 г. и „International Diamond Prize for Excellence in Quality” на Европейското общество за изследване на качеството – ESQR за 2012 г.

В лечебното заведение е разработена, внедрена и се поддържа Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 от 2009 година. Разрешение за осъществяване на лечебна дейност на болницата, издадено от МЗ, определя трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарти по Гастроентерология, Неврохирургия, Ревматология, Анестезиология и интензивно лечение, Нефрология, Диализно лечение, Професионални болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика, Нуклеарна медицина, Клинична лаборатория, Клинична имунология.

Лечебното заведение е с акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност и за практическо обучение на студенти, “Отлична” за срок от пет години, съгласно заповед. на Министъра на здравеопазването.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОФ. ПИТЪР БАУЪР

Проф. Петър Бауър е Chief Scientific Officer в CENTOGENE. Базирайки се на богатия си опит, особено по отношение на най-новото поколение високопродуктивно генетично изследване, той съчетава клиничното и медицинското разбиране за генетичното тестване с отличното познаване на най-новите научни разработки.

Страстно отдаден на превръщането на медицинските въпроси в завършен и бърз аналитичен процес, гарантира бързото връщане на резултата при клинициста и пациента.

След изучаването на медицина във Фрайбург и Берлин, от 1997 г. проф. Бауер работи като невролог в Рощок и генетик в Тюбинген. През 2006 г. получава сертификат в областта на човешката генетика и оглавява лабораторията за молекулярна диагностика в Института по медицинска генетика и приложна геномика към Университетската болница – Тюбинген. Неговият опит обхваща средно до високопроизводителни генетични анализи, вкл., прилагането на ново поколение секвениране в клинични условия, при невродегенеративни заболявания и наследственост при онкогенезата.

Автор е на множество научни и медицински публикации с фокус върху неврогенетиката, онкогенетиката, кардиогенетиката и технологията на секвениране. Водещ изследовател в голям европейски консорциум за редки невродегенеративни заболявания, където се занимава с генетични панели, екзоми и секвенция на генома.Проф. Бауър е и вицепрезидент на германското неврогенетично дружество.

ПОВЕЧЕ ЗА Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ

Д-р Дечо Дечев е завършил Медицинската академия в София със специалност „Оториноларингология”. Бил е заместник-директор на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Работил е и към Министерството на здравеопазването като Началник на отдел „Лекарствена политика“. От 2008 г. до 2015 г. е изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. От 2017 г. отново заема същия пост.

 

 

 

(Visited 15 times, 1 visits today)
Етикети:, Last modified: юни 29, 2017
Close