Written by 1:02 pm Дела и документи, новини

Миграцията и сигурността на Европа е най-тежката тема на българското европредседателство

България за първи път поема председателство на Европейския съвет за половин година. Четири са водещите приоритети в Националната програма: Бъдещето на Европа и младите хора – икономически растеж и социално сближаване; Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани; Сигурност и стабилност в силна и единна Европа; Цифрова икономика и умения на бъдещето.

Най-тежката сред водещите теми е тази за миграцията и сигурността на Европа. Водещи за страната ни ще бъдат темите за  многогодишната финансова рамка и кохезионната политика след 2020 г., за бъдещето на Общата селскостопанска политика, икономическия и паричен съюз; устойчивата и ориентирана към бъдещето околна среда; културата като стратегически ресурс за по-доброто бъдеще на ЕС;

Младите хора също заемат основно място в дебата за бъдещето на Европа. Страната ни поставя фокус върху тях и върху модернизацията на образователните системи.

От особена важност за страната ни ще бъде задълбочаването на регионалното сътрудничество и развитието на добросъседските отношения на Балканите, допълват от министерството.

Усилията ще бъдат насочени и към повишаване сигурността на гражданите на ЕС, укрепване на контрола по границите и по-ефективно управление на миграционните процеси, като основните теми по този приоритет включват: миграция; ефективно, бързо и справедливо правосъдие; енергетика; Европейският съюз като силен глобален участник на международната сцена; устойчив интегриран подход за Дунавския и Черноморския регион.

Акцент ще бъде поставен върху конкурентоспособността; цифровия единен пазар; насърчаването на предприемачеството и социалните иновации и бъдещето на труда в цифрова и по-справедлива Европа.

Специфичен приоритет ще бъде европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани.

Националната ни програма за европредседателството е разработена на основата на 18-месечната програма на триото държави Естония-България-Австрия, които председателстват Съвета на ЕС от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2018 г.

Културната програма, съпътстваща българското европредседателство е обезпечена с 4 млн. лв. и обхваща проекти във всички сфери, съчетаващи богатото ни културно-историческо наследство и съвременното българско изкуство. В календара са предвидени над 300 събития, които ще текат не само в София, но и в цялата страна.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Last modified: януари 4, 2018
Close