Written by 10:46 am Любопитно, Нови технологии, Слайдер

Оползотворяваме с 160 хил. тона повече дървесни отпадъци

Количеството дървесни отпадъци, които се оползотворяват в България, е нараснало от 208 726 тона през 2014 г. на 369 399 тона през 2016 г. Това стана ясно от данни, изнесени по време на семинар в МОСВ за ефективното управление на дървесните отпадъци и слънчогледовите люспи в контекста на прехода към кръгова икономика, с участието на експерти от РИОСВ и браншови организации

Голяма част от тези отпадъци се преработват в пелети и брикети за промишлено и битово отопление, като броят на потребителите на дървесни пелети и брикети нараства с около 10-30% годишно. Данните са цитирани от екипа на изпълнителя по проект, възложен от МОСВ.

Проектът е за разработване на предложение за критерии в съответствие с действащата правна рамка за страничен продукт и край на отпадъка по отношение на дървесните отпадъци и отпадъците от слънчогледови люспи. Представени са основни източници за генерирането им, приложимите технически изисквания за третирането им, продуктовите изисквания и техническите стандарти към пелетите и брикетите от тези отпадъци.

Според експертите за постигане на ресурсна ефективност и стимулиране на поетапния преход към кръгова икономика в сектора на дървообработващата и преработваща индустрия и производството на слънчогледови масла е необходимо да бъде насърчена конкурентоспособността на българските компании.

Това е възможно посредством създаване на механизми за управление на дървесните отпадъци и люспите като “неотпадъци”, които отговарят на стандартите и гарантират високо ниво на защита за околната среда и човешкото здраве.

news.bg

(Visited 4 times, 1 visits today)
Last modified: август 1, 2018
Close