Written by 8:36 pm Нови технологии, новини, Слайдер

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЛКАНА В ЧЕРНО МОРЕ Е СЛЕДВАЩАТА ЧАСТ ОТ ПРОЕКТА „BLACKSEA4FISH”

В централата на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) се проведе среща за подготовка на данните, които ще бъдат използвани за оценка на биомасата на калкан в Черно море. В срещата взеха участие учени от България, Румъния, Турция, Русия и Украйна, представител на Европейската комисия, както и координаторът по проекта „BlackSea4Fish“ на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море. Срещата е организирана в рамките на проекта “BlackSea4Fish”, с подкрепата на регионалния офис за Черно море на Регионалната организация за управление на рибарството и на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) към ООН.

Основната цел на срещата бе да бъдат проверени и хомогенизирани данните, предоставяни от държавите, осъществяващи риболов на калкан в черноморския басейн.

Изследването на запаса на калкан в Черно море е една от важните задачи по проекта “BlackSea4Fish”. Фазата, която предстои, е съставяне на списък с пропуски в данните и изискване на допълнителен анализ от страните. Събраната информация ще бъде обсъдена на следваща среща. Проектът подкрепя изпълнението на средносрочната стратегия за устойчивост на рибарството в Средиземно и Черно море и по-специално частта с подобряването на регионалния технически капацитет.

На срещата присъства и изпълнителният директор на ИАРА доц. д-р Галин Николов, който подчерта ползите от изследванията, които екипите от учени извършват и важността на анализа на състоянието на калкана в Черно море.

„От изключителна важност е разширяването на базата данни за калкана, защото този вид е ценен за живота в Черно море. Стриктно следим за бракониери, ловуващи калкан в периода на забраната или надвишаващи квотите. Сега тези мерки ще бъдат допълнени с подробни данни за състоянието на видa“, категоричен е доц. д-р Галин Николов.

В рамките на срещата се проведе и дискусия върху мерките за управление на калкана, след като бъде изградена качествена база данни за състоянието на запасите, количествата при улови и размера на изхвърлянията във всеки един вид риболов.

През месец юли ще бъде проведена втора среща, по време на която ще бъде направен подробен сравнителен анализ на данните за запаса от калкан и ще бъдат определени биомасата и обилието му, служещи като основа за определяне на състоянието на калкана в Черно море.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Last modified: юни 12, 2019
Close